Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wereldvrede Meditatie: 31 december 2018

De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel  mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers geschat op 500 miljoen mensen.
Meditatie betekent hier: met eigen gedachten, visie, en geloof je richten op vrede en vrijheid voor alle mensen.
Er zijn verschillende manieren waarop deze wereldwijde meditatie kan bijdragen tot vrede.
Ten eerste is er de gerichtheid op innerlijke vrede, die een voorwaarde is voor het kunnen bijdragen aan vrede in de directe omgeving en ons kan motiveren ons te blijven inspannen voor vrede in de wereld. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid zich te verbinden met de Bron, hoe men die ook noemt. Zo’n bede kan zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor meditatie ook een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om vrede dichterbij te brengen zal op één of andere wijze effect  hebben en, al is het maar ten dele,  bijdragen aan die zo gewenste wereldvrede.


Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling  van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden.  Wel met het terugdringen van angst,  hebzucht en haat in onze eigen geest. Als we samen ‘mediteren’ doen we dat met de gezamenlijke intentie om tot vrede bij te dragen. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het aanstaande nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat voornemen.

Stel je voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen? De Wereldvrede Meditatie kan ons daarbij helpen.